Fizetésképtelenségi és megszüntetési eljárások / Insolvency and termination procedures / Insolvenz und Kündigung Verfahren

Felszámolás / Liquidation /Liquidation

Csőd / Bankruptcy /Konkurs

Vagyonrendezés / Property settlement /oder Abrechnung/Eigentum  bestellen

Önkormányzati adósságrendezés / Municipal debt settlement / Municipal Schuldenregelung

Végelszámolás / Winding up /Auflösung

Fizetésképtelenségi és megszűntetési eljárások / Insolvency and termination procedures / Insovenz und kündigung Verfahren